Kết nối kinh doanh

Kết nối kinh doanh đối với các ứng viên uỷ thác sản xuất OEM

Những năm gần đây, rất nhiều công ty Nhật Bản xem xét việc chuyển địa điểm uỷ thác sản xuất OEM tới Việt Nam do ảnh hưởng của việc tăng chi phí nhân công tại Trung Quốc. Nhưng khi thu thập thông tin về các công ty ứng viên, việc tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh hết sức khó khăn. Với MAI, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kết nối kinh doanh như lập danh sách công ty ứng viên, phiên dịch khi tới Việt Nam công tác, báo cáo sau khi trở về Nhật Bản. Ngoài ra, khi cuộc trao đổi với công ty ứng viên được tạo và việc sản xuất chuẩn bị bắt đầu, chúng tôi sẽ đảm nhiệm trách nhiệm của đại diện quản lý sản xuất. Tôi sẽ hỗ trợ công việc kinh doanh của cả bạn và đối tác liên kết bằng cách vận dụng những kinh nghiệm mua hàng ở Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam khi tôi còn làm việc tại nhà sản xuất Nhật Bản.

Kết nối kinh doanh với các ứng viên nhà phân phối tại thị trường Việt Nam

Dân số Việt Nam là 93.4 triệu người, độ tuổi trung bình là 29.2 tuổi, tỷ lệ tăng GDP bình quân trong 5 năm vừa qua khoảng 5.92% và GDP bình quân đầu người năm 2015 là 2,171 USD. Ở ba thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tỷ lệ tăng GDP năm 2015 lần lượt là 8.8%, 9.59%, 9.28%, các công ty nước ngoài bao gồm cả công ty Nhật Bản sẽ xem xét bán sản phẩm tại đây. Với việc Việt Nam gia nhập WTO, các công ty nước ngoài có thể thành lập công ty độc lập từ 01-01-2009, nhưng với mức thuế thu nhập cá nhân cao, chi phí có thể phát sinh lớn. Ví dụ, giả sử chi phí thành lập và vận hành một công ty nội địa là 20 triệu yen 1 năm. Trong trường hợp đó, nếu lợi nhuận đạt 20%, cần phải bán tới 100 triệu yen để đến điểm hoà vốn. Phụ thuộc vào loại hình công nghiệp, tôi nghĩ việc thành lập một công ty con và đưa ra doanh thu 100 triệu yen cho năm đầu tiên là khá khó khăn. MAI cung cấp dịch vụ hỗ trợ kết nối kinh doanh với nhà phân phối ( đại lý bán hàng nhập khẩu) cho những khách hàng đang xem xét việc bán hàng tại Việt Nam. Ưu điểm của việc sử dụng nhà phân phối là bạn có thể bán hàng với chi phí thấp hơn việc thành lập một chi nhánh địa phương, vì vậy có thể kinh doanh trong khi thực hiện khảo sát thị trường Việt Nam.

Kết nối kinh doanh đối với đối tác kinh doanh

Ngoài những điều ở trên, MAI còn hỗ trợ kết nối kinh doanh để phù hợp với yêu cầu của khách hàng như: tìm kiếm ứng viên nhượng quyền tại thị trường Việt Nam, tìm đối tác là công ty Việt nam và thành lập công ty liên doanh.

Thành Tựu Kết Nối Kinh Doanh

Nhà sản xuất thiết bị gia dụng A

Công ty A từ lâu đã nghĩ đến việc bán hàng tại Việt Nam và đã tìm kiếm một nhà phân phối có thể bán các sản phẩm nhập khẩu nước ngoài. Tuy nhiên, có một điều kiện, nhà phân phối đã kinh doanh với một công ty Nhật Bản và có thể xử lý việc kinh doanh bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã liệt kê các công ty phân phối Việt Nam có tiềm năng đáp ứng các điều kiện và sau khi đàm phán kinh doanh với ngân hàng, chúng tôi đã ký kết hợp đồng với một trong số họ.

Nhà sản xuất thực phẩm B

Công ty B đã có một nhà máy sản xuất tại Việt Nam và bán nó. Mặc dù nó đã cố gắng tăng số lượng nhà phân phối, vì nó yêu cầu thiết bị làm lạnh, điều kiện vệ sinh không phù hợp với điều kiện của bên kia và công ty đang vật lộn để mở rộng mạng lưới bán hàng. Chúng tôi liệt kê các công ty bán lẻ hoạt động tại Việt Nam, chuyển chính sách sang bán hàng trực tiếp cho các công ty bán lẻ và ký kết hợp đồng với một trong số họ sau cuộc đàm phán kinh doanh của ngân hàng. Kết quả là, nó dẫn đến tăng lô hàng.

Nhà sản xuất dược phẩm C

Để đối phó với sự suy giảm trong tương lai của thị trường Nhật Bản, như suy giảm dân số và giảm tiêu dùng, ông đang nghiên cứu chuẩn bị vào Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà phân phối với kinh nghiệm lâu năm về dược phẩm đã không được tìm thấy tại Việt Nam. Điều kiện là họ phải có kinh nghiệm nhập khẩu và bán thuốc ở nước ngoài. Chúng tôi đã liệt kê các công ty có liên quan tại Việt Nam và ký kết hợp đồng.

Hãy liên hệ với chúng tôi