Hỗ trợ tiếp thị tại thị trường Việt Nam đang phát triển nhanh chóng
Thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 6-7% và có sự hiện diện
mạnh mẽ như một thị trường hấp dẫn.
Dịch vụ của chúng tôi phủ rộng toàn Việt Nam
Chúng tôi có mặt khắp nơi tại Việt Nam, từ trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh,
thủ đô của Hà Nội và đang phát triển nhanh chóng tại Đà Nẵng.
Từ thương mại truyền thống đến thương mại hiện đại
Việt Nam là một thị trường thay đổi nhanh chóng, nhưng thương mại truyền thống vẫn có sức mạnh. Chúng tôi bao gồm cả thương mại truyền thống và thương mại hiện đại.
Nhiều thương hiệu toàn cầu đang mở cửa thị trường
Nhiều công ty toàn cầu đang mở cửa thị trường khi tiến trình thương mại hiện đại.
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các công ty toàn cầu thâm nhập thị trường Việt Nam.
Triển khai tiếp thị mới nhất
Chúng tôi cung cấp toàn bộ hỗ trợ tiếp thị cần thiết cho các công ty nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam, bao gồm nghiên cứu thị trường và nghiên cứu công ty đối thủ.
Previous
Next

Hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LIÊN HỢP QUỐC TẾ MAI

Đội ngũ Nhân Viên Kinh Doanh thông hiểu Thị trường Việt Nam

Thành lập vào tháng 4/2010,Công Ty  Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Liên Hợp Quốc Tế Mai luôn tiếp tục phát triển với vai trò chuyên viên nghiên cứu thị trường và hỗ trợ kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Từ thương mại truyền thống đến hiện đại, chúng tôi luôn hướng tới sự đa dạng và chúng tôi sẽ giúp bạn thành công tại thị trường Việt Nam.

Đặc trưng của chúng tôi

Chuyên gia trong đầu tư và phát triển thị trường tại Việt Nam

Chúng tôi luôn nắm bắt được tình hình hiện tại của thị trường Việt Nam và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho việc phát triển thị trường một cách an toàn và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Rủi ro thấp với khoản đầu tư nhỏ

Từ khoản đầu tư nhỏ chỉ $990/ tháng, bạn có thể bắt đầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Mở rộng kinh doanh phụ thuộc vào sự thành công của bạn.

Những thành tựu lớn từ các công ty được niêm yết tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chúng tôi đang hợp tác với rất nhiều công ty, từ các công ty được niêm yết tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Video

Công ty của chúng tôi trên chiến dịch quảng cáo của Kintone/Cybouz

Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tham gia thị trường Việt Nam của công ty bạn với nhiều danh mục lựa chọn.

MAI sẽ hỗ trợ việc tham gia thị trường Việt Nam của công ty bạn bằng cách chuẩn bị nhiều danh mục từ nghiên cứu thị trường tới hỗ trợ marketing, kết nối kinh doanh hay hỗ trợ thành lập công ty.

Hãy liên hệ với chúng tôi