Thiết lập công ty

MAI hỗ trợ việc thành lập công ty con ở Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng. Chia sẻ với chúng tôi ý tưởng kinh doanh của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn chọn ra mô hình kinh doanh phù hợp nhất.

Tuỳ thuộc vào mô hình kinh doanh ưa thích của bạn, chúng tôi có thể xây dựng kế hoạch hữu dụng hơn cho việc kinh doanh của bạn mà không chỉ dừng lại ở thành lập công ty con. Đừng ngần ngại, hãy tới và thảo luận về ý tưởng của bạn với chúng tôi.

Từ năm 2000, chúng tôi đã chăm chỉ làm việc để hỗ trợ đối tác bằng cách sử dụng nhà máy ở Đồng Nai, phía Nam Việt Nam. Từ năm 2007 , chúng tôi đã quản lý và cung cấp đặt hàng qua catalogue tại TP.HCM. Đây cũng là công ty đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ này.

Hãy liên hệ với chúng tôi